top of page

Adam Jeppesen - The Flatlands Camp Project

Som en slags opdagelsesrejsende er fotografen Adam Jeppesen (f. 1978) rejst ud for at dokumentere ikke seværdigheder eller lokaliteter, men den subjektive oplevelse af steder og verdener.

Udstillingen ”The Flatlands Camp Project” præsenterer fotografiske landskaber fra en 487 dage lang enmandsrejse gennem Nord- og Sydamerika til Antarktis. Jeppesen har bl.a. fotograferet ødemarker, skove og ishave, og hans storformatskamera har tjent som følsom hukommelse i takt med, at han gradvist har bevæget sig længere og længere ind i de mægtige omgivelser.

Motiverne forekommer tidløse. Fotografen har sanset og fornemmet deres væsen. Her er ingen tegn på civilisation, men i stedet harmoniske udsnit af en monumental natur. Kun få gange ses spor af mennesker. I et af udstillingens første værker står en figur af diffust lys som et billede på menneskelivets flygtighed over for de uendelige landskaber. Adam Jeppesen udfolder med andre ord en æstetik og en følsomhed, som leger med det fotografiske medies vekslen mellem virkelighed og fortolkning.

Værkerne er fotograferet analogt. Filmene med de indfangede øjeblikke er blevet transporteret i små æsker. Undervejs har grus og støv sat sine spor på negativerne, og fotografen har valgt at bevare disse udtryk for det uperfekte. Mønstrene af slitage skaber stemning. Det samme gør et installationsværk, hvis lyde fra en isbryders fremdrift fylder udstillingsrummet. Som rytmiske åndedrag eller hjerteslag gentager de sig i oplevelsen af de enkelte fotografier.

Samtidig er der i print- og trykkeproces truffet nogle atypiske valg: en del af værkerne fungerer som en slags montage af fotokopierede prints samlet med knappenåle. Resultatet er en anderledes sansning af tekstur og flade, som betoner den fotografiske proces. ”Det er den personlige oplevelse og rejsen som tilstand, jeg gerne vil skildre i mine billeder”, siger Adam Jeppesen, hvilket understøttes af en sådan proces-orienteret tilgang, hvor selve rejsen mod det endelige værk ophøjes af et eftertænksomt fotografisk sprog af betydningsfulde tilfældigheder.

The Flatlands Camp Project kan måske synes at gentage sig selv i motiviske gengangere og mængden af knappenåle, men det samlede indtryk er ret så fornemt. Jeppesen forholder sig til både indre og ydre landskaber og ikke mindst til fotografiets egne præmisser. Hans værker stiller krav om et åbent sind, hvor fordybelsens poesi kan udfolde sig og udvikles. Dansk kunstfotografi i dag har mange ansigter, og Adam Jeppesen er bestemt et af de smukkeste.

bottom of page