top of page

Hamburger Kunsthalle gæster Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling rummer en lang række betagende værker fra en brydningstid i dansk kunst. Vi kender de prominente guldaldermalere og det moderne gennembruds tankesæt, men for tiden er salene i Østre Anlæg fyldt med tyske mesterværker fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Udstillingssamarbejdet "Til låns. Hamburger Kunsthalle gæster Hirschsprung” er et spændende initiativ. Museerne har udvekslet i alt 140 malerier, 70 til hver, med henblik på at belyse en kunsthistorisk gensidighed mellem ikke blot kunstnere fra to lande som engang var tæt forbundne, men også to fremadsynede museumsdirektører.

Udvalget af tyske malerier er imponerende og præsenterer afgørende udviklinger af især portrætgenren og landskabsmaleriet. Flere generationer af tyske malere er repræsenteret i et panorama over romantik og realisme, som både finder inspiration i det danske kunstmiljø og har afgørende indflydelse på udviklingen af tyske kunststrømninger og skoler.

Dialogen mellem de to museers første direktører - Alfred Lichtwark (1852 – 1914) og Emil Hannover (1864 - 1923) - er medvirkende til at skabe sammenhængskraft i udstillingen, hvor udvalgte citater afspejler tankerne bag både opbygningen af repræsentative samlinger, national selvforståelse og museer generelt.

Deres korrespondance fortæller bl.a. om udviklingen af de tyske talenter. I datidens Hamborg var der nemlig intet kunstakademi, og som Lichtwark skrev, ingen forudsætninger for fremdyrkningen af ”en særlig tysk kunst”. Derfor rettede de unge malere i Hamborg, ligesom Lichtwark selv, blikket mod de danske tendenser.

I 1790erne rejste f.eks. Caspar David Friedrich og Philipp Otto Runge til København for at studere ved Kunstakademiet. Særligt trak det nye friluftsmaleri, og i bl.a. Hamborgskolens mangfoldighed ser man tydeligt nye takter, hvad angår skildringen af lys og land men i høj grad også individ og stemninger. Besøgende på Hirschsprung introduceres således for både det bedre borgerskab, det romantiske selvportræt, markante litterære og politiske skikkelser samt en række betagende landskaber, der varsler om subjektivitet og inderlighed i virkelighedsgengivelsen.

En del af værkerne udstilles på dansk jord for første gang. De ledsages af både audioguides og et dybdegående katalog, hvor man kan fordybe sig i tidens spændende udveksling og udvikling af motiver og teknikker. Det kan kun anbefales at opleve denne skønne forening af fortid, fornyelse og fremragende maleri.

bottom of page